Talk:Namummaa

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia irraa

Namummaa:- Dansummaa(gaarummaa)amilee, fedhii fayyadamummaa nama biroo nama ta'uu isaa irratti bu'uureffate irraa madduudha. Namummaan ilaalcha gaarii namni namaaf qabu kan nama ta'uu irratti bu'uureffateedha.