Talk:Baale

Wikipedia irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i

Magaalaa Roobee

Magaalaan Roobee Godina Baaleetti kan argamtu yoo taatu, magaalaa Finfinnee irraa fageenna kiilo meetira 430 (430km) irratti argamti. Guddinni magaalaan tun yeroo ammaa agarsiisaa jirtu baay'ee kan nama abdachiisuufi nama hawatu. Guddinni ariitiidhaan yeroo ammaa itti fufe kuni itti fufiinsaan gama fuula duraatti yoo adeeme jiijjiirama abdachiisaa agarsiisuun isaa nama hin shakkisiisu. Kanaafuu hawaasniif Bulchiinsi magaalatti tattaaffii gaarii amma itti jiru kana jajjabaatee itti fufu qaba.


Haaluma walfakkaatuun gaafiin karaa magaalaa Shaashamanneetiif magaalaa Goobaa wal-qunnamsiisu kan yeroo dheeraaf abbaa dhabee gaafii ummata Baalee kan yeroo dheeraa tures yeroo ammaa eegalamuun isaa guddinna amma magaalaan Roobee eegalteef murteessaa ta'uunsaa wal nama hin gaafachiisu. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaatis gargaarsa isaa haala gaariin cimsuun jiijjiirama ummataa kana cinaa dhaabbachuun murteessaa waan ta'eef hamileen biraa haa dhaabbatu jenna.