Taattoo

Wikipedia irraa
Taattoo Deloo

Taattoon ykn chaartiin fakkii deetaa gabaabsee haala salphaatti hubatamuu danda’uun dhiyeessudha. Yeroo baayyee chaartiiwwan walitti dhufeenya gama adda addaa deetaa salphaatti hubachuuf gargaaru. Daataa raw caalaa chaartii dubbisuun salphaadha.

Gosoota Taattoo[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  • Taattoo kabala gatiiwwan gosoota adda addaa agarsiisuuf barruulee fayyadama.
  • Taattoo Deloo gatiiwwan dhibbeentaa akka citaa Deloo agarsiisa .
  • Taattoo yaa’aa tarkaanfiiwwan adda addaa adeemsa tokkoo agarsiisa.