Jump to content

Suwiiz Kanaal

Wikipedia irraa
Suura Suwiiz Kanaal, kan Saatelaayitiin kaafame, NASA.
Doonii iddoo El Ballaa jedhamee dhaabbatee jiru

Suwiiz Kanaaliin dandii harkan midhafame gudda kan dhiha Siinaa Peniinsuulaa (Sinai Peninsula) Ijiipti kessatti argamu dha. Dheerinni isaa 163 km (101 miles) fi ballinni isaa bakka itti qalatutti 300 m (984 ft) ta'a. Daandiin kuni immo Poorti Seyid(Port Seid) Galaana Meditiraaniyaanii keessatti argamu fi Suwiiz(Suez) Galaana Diimaa keessatti argamu jiddu ce'a.

Ijaarsa Suwiiz Kanaal
Suura Suwiiz Kanaal agarsiisu kan 1881 harkaan kaafame.