Sunil Chhetri

Wikipedia irraa

Sunil Chhetri (3 Hagayya 1984 dhalate) taphataa kubbaa miilaa piroofeeshinaalaa Hindii yoo ta'u akka sarara fuulduraatti kan taphatu yoo ta'u, kilabii Suuper Liigii Hindii Bengaluru FC fi garee biyyaalessaa Hindii lamaanuu dursaa ta'ee jira. Tapha walitti hidhamiinsa, dandeettii goolii galchuu fi hoggansa isaatiin beekama. Taphattoota sochii qaban keessaa goolii galchuudhaan sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu yoo ta'u, Kiristiyaanoo Ronaaldoo fi Liyooneel Meesii qofa duuba, walumaa galatti sadarkaa 4ffaa, akkasumas taphataa tapha baay'ee taphatee fi yeroo hunda goolii galchuu olaanaa garee biyyaalessaa Hindii ti. Gumaacha biyyattiif godheen taphattoota kubbaa miilaa Hindii yeroo kamiyyuu keessaa isa guddaa ta'uun bal'inaan ilaalama.

Chhetri bara 2002tti tapha ogummaa isaa Mohun Bagan keessatti jalqabe, gara JCTtti ce'ee taphoota 48 irratti goolii 21 galche. Sunil dorgommii Santosh Trophy marsaa 59ffaa Delhiitti gaggeeffame irratti qaama garee Delhii ture . Dorgommii sana irratti Haatrikii Gujarat waliin taasise dabalatee goolii ja'a galcheera . Delhiin kudha-lamaan xumuraa irratti Keeraalaan kan mo'amte yoo ta'u tapha sana irrattis goolii galcheera. Bara 2010tti garee kubbaa miilaa Meejar Liigii Kaansas Siitii Wiizaardsiif mallatteessee, taphataa sadaffaa ardii xiqqaa beekamaa kanaa irraa biyya alaa deeme. Gara I-League Hindiitti deebi'ee Chirag United fi Mohun Bagan taphate osoo biyya alaa hin deemin dura, Sporting CP of the Primeira Liga, bakka garee rizarvii kilabichaaf taphate .

Chhetri Hindiin bara 2007, 2009 fi 2012 waancaa Nehru Cup akkasumas bara 2011, 2015, 2021 fi 2023 Shaampiyoonaa SAFF akka injifattu gargaareera . Akkasumas Hindiin bara 2008 waancaa AFC Challenge Cup, kan waggoota 27 keessatti waancaa AFC Eeshiyaa isa jalqabaaf akka darban taasiseera, dorgommii xumuraa bara 2011 irratti goolii lama galcheera. Bara 2016 Chethri Bengaluru FC dursee waancaa AFC irratti meedaaliyaa meetii galmeesse. Chhetri bara 2007, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018–19 fi 2021–22tti yeroo torba taphataa cimaa AIFF jedhamuun badhaafameera.

Chhetri bara 2011tti bu'aa ispoortii olaanaa galmeessisuun badhaasa Arjuna, badhaasa Padma Shri bara 2019, badhaasa siiviilii olaanaa Hindii isa 4ffaa argate. Bara 2021tti badhaasa Khel Ratna Award, kabaja ispoortii olaanaa Hindii kan argate yoo ta'u, taphataa kubbaa miilaa badhaasa kana fudhate isa jalqabaa ta'eera.