Soqoleeyyii (Crustacean)

Wikipedia irraa
?Soqoleeyyii

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldoota
Murna: Milixinxima

'Soqoleeyyiin ykn Gosqeensaanqabduun (Afaan engliffaa)gosa miilixinxima kan bishaan keessa , lafarra ykn  maxxantuu ta’anii jiraatandha.Mataan fi qomaa wal makaa kan Qommataa ykn Matqoma (cephalothorax)jedhamuun beekamu qabuu.Hargaansuun karaa Qurxumarganaa ykn bishkargansiisaa (gills) .Qaamni isaas kaaraapaasii guddaa tokkoon kan haguugamedha. Anteenaa lamaa fi maxa'a ykn miila shan qabu. Fkn Qeensaanqabduu, qeensaanfutuu, kiraayfishii,