Jump to content

Sochiin Maraamarto

Wikipedia irraa
Ispheerii waa’ee siiqqee tokkootti naanneffatu (naanna’u).

Sochiin Maraamarto sochii qaamni tokko siiqqee dhaabbataa qaama isaatiirratti maruun taasisuudha. Fakkeenyaaf, Sochii lafti siqqee ofii irratti martu, Sochii lakkooftuu sa’aatii, sochii balballi yommuu banamuufi cufamu uumamuufi kanneen kana fakkaataniidha., siiqqee Maraamarto jedhamuun beekama.