Sirnakkoo lafaawoo

Wikipedia irraa

Sirnakkoo lafaawoon Sirnakkoowwan kanneenqaamota bishaanii ala ta’anii lafa irratti argamanhundi sirnakkoo lafaawooo jalatti ramadamu.Fakkeenyi sirnakkoo lafaawoo kan akka sirnakkoobosonaa, sirnakkoo lafa margaa, sirnakkoogammoojjii dha.