Sirnakkoo bishaanii

Wikipedia irraa
Afaan estuary fi bishaan qarqara galaanaa galaanaa, qaama sirna ikoo bishaanii

Sirnakkoon bishaanii ykn Sirna qeeya bishaanii Sirnakkoowwan qaama bishaanawoo keessatti argaman dha. Isaanis, haroo,hara, bishaan laga, garbaa fi galaanaa dha.