Shokoree

Wikipedia irraa
?Peafowl
Indian blue peacock
Indian blue peacock
odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Animalia
Murna: Chordata
Gita: Aves
Tartiiba: Galliformes
Warra: Phasianidae
Qaccee: Pavo
L, 1758

Simbirroon shokoree, jorroo ykn burgutiin simbirroo maatii Phasianide keessaa tokkodha. Innis fira pheasant ti .

Jorroon dhiiraa ( burgutii"peacock" jedhaman) rifeensa dheeraa fi halluu adda addaa qabu . Simbirroonni dubaraa ( shokoree "peahen" jedhamu) rifeensa gabaabaa fi bunni itti makame qabu.Wayta wal hormaataa alaattiin kun baallii isaa ajaa’ibaa san waaqa keessa ol dheerreessuudhaan warra dhalaa ofitti akka waamu armaan olitti ibsinee jirra. Kana booda Piikookn tokko hanga Piiheena 6 wajji wal qunnamtii salaa raawwata. Piiheenonni kunninis hanga hanqaaquu saddeetii kan bifti isaanii magaala ta’e hanqaaqan. Turtii ji’a tokkootiin boodas cuuciileen hanqaaquu kana keessaa bahu. Kana booda warri dhalaa gargaarsa warra dhiiraatiin malee cuucii  ofii guddisanii bakkaan gahan. Allaattiin kun hedduminaan kan argamu eddoowwaan akka gammoojjii fi bosona saavaanaatti.

Fuuldura qoochoo tokkoo