Sekondii

Wikipedia irraa

Qajiisni ykn seekoodiin ( Afaan Ingiliizii : Second) (S) yuunitii safartuu yeroo isa xiqqaadha. daqiiqaan tokko seekondii tokkoo ol kan guddatu yoo ta’u, Yuunitii Torban Sirna Yuunitii Idil-addunyaa jedhamuun beekaman keessaa isa tokko yoo ta’u, addunyaa guutuutti itti fayyadaman

Sekondii tokkotti safaruu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Sekondiin yuunitii yeroo yuunitii biroo wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu isa xiqqaa akka armaan gadiitti: