Jump to content

Sekondii

Wikipedia irraa

Qajiisni ykn seekoodiin ( Afaan Ingiliizii : Second) (S) lakkaantoo safartuu yeroo isa xiqqaadha. daqiiqaan tokko seekondii tokkoo ol kan guddatu yoo ta’u, lakkaantoo Torban Sirna lakkaantoo Idil-addunyaa jedhamuun beekaman keessaa isa tokko yoo ta’u, addunyaa guutuutti itti fayyadaman

Sekondii tokkotti safaruu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Sekondiin lakkaantoo yeroo lakkaantoo biroo wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu isa xiqqaa akka armaan gadiitti: