Sanduuqa Sagalee

Wikipedia irraa
Kutaaleen gurguddoon Sanduuqa sagalee nama keessatti, karaa kutaa fuulduraatiin.

Hikkaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Qookkee ykn sanduuqni sagalee Ujummoo qillensaa (trachea) fi Laagaa(phrynx) walqunnamsiisa.Sanduuqni sagalee caasaalee akka Lummaa(adams'apple), hutuu (glottis), kokkee ykn liqimsituu ykn wardiyyaa hutuu (epiglottis) fi funyoo sagalee (vocal cords) of kessatti hammata. Sanduuqni sagalee qilleensa sombaa kessaa ol bahuu, funyoo sagalee irra dhaqee sagalee dubbii akka kennuudhaaf qajeelcha.