Jump to content

Saffisa

Wikipedia irraa

Saffisni fageenya yeroo murtaa’e keessatti adeemame ibsa. saffisni kal-dhabeedha. Iddoo bu’een isaas “v” ta’a

Saffisa argachuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]

wanti tokko fageenyi inni deeme yeroo itti fudhateef hiruun kan argamu saffisa jedhama

Yuunitiin waaltawaan saffisaa sekondiitti meetira (m/s). Saffisa dhaabbataa: sochiin wanta tokkoo fageenya walqixa yeroo walqixa ta’e keessatti yoo deeme saffisa dhaabbataan(walfakkaataan) deeme jedhama.

Saffisa giddu-galeessa(Vav): Saffisni giddugaleessaa fageenya dimshaashaa yeroo dimshaashaa fudhateef hirameedha