Sadii

Wikipedia irraa
Lakkoofsa sadii sirna barreeffama saaphalootiin

3 ( sadii ) lakkoofsa, lakkoofsaa fi dijiitii dha . Innis lakkoofsa uumamaa 2 itti anuu fi 4 dursee argamuu yoo ta’u, lakkoofsa kophxii mangoo isa xiqqaa fi Hawaasa hedduu keessatti hiika amantii ykn aadaa qaba.

Baayisuu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 100
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 150 300 3000