Jump to content

Raacitii

Wikipedia irraa

Raacitiin orgaanizimii seel-qeenxee mootummaa fangasootaa keessatt iramadamudha.Caasaaleen seeliiraacitii keessatti argaman cicha seelii, meembireenii seelii, niwukilasii,vaakiyuulii, maayitookondiriyaa,raayiboosomoota,saayitoopilaazimii dha. Raacitiin uumamaan qola firii biqiltootaa irratti argama