Qabxii Danfinaa

Wikipedia irraa
Bishaan danfu

Qabxii danfinaa teempireecharri dhangala’oon gara faalkaa gaasiitti itti jijjiiramuuti. Fakkeenyaaf bishaan qixa dirira galaanatti digrii seentigireedii dhibba (100OC) irratti danfa. Kunis qabxii danfina bishaanii 100o c jechuudha.