Qabee

Wikipedia irraa

Qabee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Birkoomoota(units):-

Birkooma wataawaa(SI unit):- L

Gosa Safartoota(type of messurment):- Didirrifamoo
Falcha:

Qabeen safartuu iddoo garsadii ti .Qabeen hamma bakka wantichi qabatuudha. Qabeen dhangala’oo yeroo baay’ee miililitiraan (ml) safarama. Yuuniitii waaltaawaan qabeen dhangala’oo ittiin safaramu liitira (l) jedhama. Maatariin hunduu suudoowwan ijaan mul’achuuf baay’ee xixiqqoo ta’an irraa tolfaman.