Portal:Ogbarruu Oromoo

Wikipedia irraa

Gutama Daba Saboka jedhama H.G.Wallagaatti bara1984dhaladhe. Bara 1994 mana barnootaa Saqalaa seene. Bara 2009 Yuuniversiitii Arbaa Minci seenee bara 2011 Department of English language and literature irraa eebbifame. Bara 2012/20 ogummaa barsiisummaan hawaasa koo tajaajilaan jira Jiruuf jireenya kiyya keessatti

  1. Wal qixxummaa sabaaf sablammootaaf kanqabsaa'uJiruuf jireenya k