Jump to content

Persija Jaakaartaa

Wikipedia irraa

Kutaalee sochii qaban kan Persija Jaakaartaa

</img>Kubbaa miillaa
</img>Kubbaa Miilaa (Dubartoota) .
</img>Kubbaa Miilaa U-20 (Dhiira) .
</img>Kubbaa Miilaa U-18</br> (Kan Dhiiraa)
</img>Kubbaa Miilaa U-16</br> (Kan Dhiiraa)
</img>Ispoortii elektirooniksii

Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta ( Template:Lit. 'Waldaa Kubbaa Miilaa Indooneeshiyaa Jakarta'; gabaabfamee Persija ), yeroo baayyee Persija Jakarta jedhamuun kan beekamu, kilabii kubbaa miilaa ogummaa Indooneezhiyaa magaalaa guddoo Indooneezhiyaa Jakarta keessatti argamudha. Persija Jakarta kilaboota kubbaa miilaa Indooneezhiyaa keessatti milkaa'ina guddaa qaban keessaa tokko yoo taatu, waancaa Liigii Indooneezhiyaa 2 fi waancaa Perserikatan 9 injifatteetti. Indooneezhiyaan biyya walaba ta'uu ishee waggaa kudha shan dura bara 1930tti dorgommiin guutuu biyyattii erga jalqabee liigii gadi aanaa keessa taatee hin beeku. Persijaan kilaboota biroo jaha waliin waldaa kubbaa miilaa Indooneezhiyaa PSSI hundeessan keessaa tokko. Dorgommiin Persija hundeessaa PSSI waliin qabdu Persib Bandung waliin waggoota kurnaniif kan ture yoo ta'u, darbee darbee jeequmsaan kan manca'edha.