Peedroo 3 kan Poorchugaal

Wikipedia irraa

Pedro 3( Lisbon, Queluz, , maqaa ijoollee Capacidónio, Sacristo fi Edificador jedhamuun moggaafame, bara 1777 irraa eegalee hanga du'a isaatti Mootii Haadha Manaa Poorchugaal fi Algarves ture .

Retrato_de_D._Pedro_III