Jump to content

Oprah Winfrey

Wikipedia irraa
Oprah Winfrey (2004)

Opra Winfrey gaazexeessitu, qopheessitu sagantaa TV fi haadha qabeenyaa Ameerikaati.

Seenaa Ganamaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Opra Winfrey kan dhalattee bara 1954 Amerika kutaa mississipi iddoo Kosciusko jedhamuttii. Haadhaa fii Abbaan ishee osoo wal hin fuudhiin waliin jiraachaa turan. Garuu harmeen Oprah erga ulfoofte boda Abbaa manaa ishee waliin gargar baahaan. Opran erga dhalattee booda jirenyaa qananii jirachudhaaf carraa hin arganne. Jireenyi ishee hiyyuummaan wan marfameef, Opran umri ishee kan daa'immumma jireenya gadadotiin dabarsuf dirqamte. Osoo umriin ishee daa'imaati kan abbaa buddena isheetin gudedamte. Yeroo umriin ishee waggaa 14 gahu opran abbaa ishee birattii galte. Erga abbaa ishee birati galte booda abbaan isheetis opran akka barnotta ishetti ciimtuuf sirriittii hordofuu jalqabee. Opranis barnoota ishettii cimtuu taatee.Mana barnotaa kessaatiis qophiilee diramaatii fi aartii irratiis hirmaachu jalqabdee.

Opran jalqaba hojiin ishee oduu gabaastuu ture boda garuu sagantaa mataa ishee"oprah show" kan jedhamu jalqabudhaan,qophiiilee adda adda dhihessu jalqabde. Sagantaan isheen dhiheesa turtees ummata birattii bekkamttuummaa guddaa argachaa dhufee. Sagantaa ishee irrattii dhiimmottaa addaa,seenaa fii hawaasumma qopheesudhaan bekkamttumma ishee yeroo irraa gara yerootti dabalaa dhufee. Cimina isheetin opran dubaartotaaf adda duree(model) tahuu danddesse jirtii. Opran Sagantaa televijini dhiheessun Aalattii Oprah winfrey book club kan jedhamu hunddessuudhan jijjiirama guddaa argamsisuu dandeesse jirti.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]