Jump to content

Mootummoota Gamtoomanii

Wikipedia irraa
Alaabaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii (DMG) waldaa biyyoota 193 of keessaa qabuudha.

  Biyyoota miseensota DMG
  Biyyoota taajjabdoota DMG (Falasxiin, Vaatikaan)
  Biyyoota miseensota hin taane ulaagaa qaban (Niue, Odoola Kuuk)
  Naannolee ofiin hin bulchine
  Antaarktikaa (naannoo idil-addunyaa)
Mootummoota Gamtoomanii , Siwiizerlaandi