Mootummaa Gummaa

Wikipedia irraa

Mootummaan Gummaa mootummoota naannoo Gibeetti hundeeffaman keessa tokko yoo ta'u kan hundeeffames jaarraa 18ffaatti. Bulchiinsi Mootummaa Gummaa tilmaaman aanolee Gachii fi Dhedheessaa ammaa of keessatti qabata.