Mootummaa Gommaa

Wikipedia irraa

Mootummaan Gommaa mootummoota naannoo Gibeetti hundeeffaman keessaa tokko yoo ta'u kan hundeeffames jaarraa 18ffaatti. Teesson Mootummaa Gommaa Aggaaroo ture.