Jump to content

Mootummaa Geeraa

Wikipedia irraa

Mootummaan Geeraa (1835–1887) mootummoota naannoo Gibeetti hundeeffaman keessaa tokko yoo ta'u kan hundeeffames dhuma jaarraa 19ffaa keessa. Magaalan guddaan Mootummaa Geeraa Caalaa (Ciiraa) yoo ta'u guddinni isaas tilmaaman amma aanaa Geeraa ammaa ga'a.