Mobile

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mobile "Mobile" Meeshaa qunnamtii kan elektroniki ta'e yoo ta'u, tajaajilli isaas
Dambalii GSM kkf qilleensarra darbu fayyadamu sagalee iddo lama ykn heddu jidduu geejiba.