Maxxanuu (Xiinmiciree)

Wikipedia irraa

maxxanuun,irra qubachuun nama keessatti sadarkaa ulfaa micireen dhaaba gadameessaa irratti qabatu dha. Sadarkaa kanatti micireen bilaastoosistii yommuu jedhamu yeroo kanaa kaasee haadha irraa oksijiinii fi nyaata fudhachuu eegala.