Jump to content

Maannaa (aanaa)

Wikipedia irraa

Aanaan Maannaa godina jimmaa Keessaa Tokko Yootaatu Aanaankun Omishamidhaanii Fii Horsiisa Beeyladaatin Kan Beekamtuudha.Durirraa Kaasee Aanaan Kun Sirna Siyaasaa Keessa Galee Hinbeeku.Yeroo Amma Garuu Baballina Teknoloojii Fii Barnootaa Irran Kankae Jeeqamaa Kanjirtuudha.