Jump to content

Kudhan

Wikipedia irraa

10 ( kudhan ) lakkoofsa uumamaa guutuu 9 hordofee fi 11 dura jiruudha . Lakkoofsa dijiitii lamaa isa jalqabaati. Kudhan bu’uura sirna lakkoofsa kurnyee ti, sirna lakkoofsota afaan dubbatamuu fi barreeffamaan agarsiisuu baay’ee beekamaadha.