Koyyaanee

Wikipedia irraa

Koyyaanee  (Ingiliffaan: Ibis),simbirroota bishaanii maatii Abbaa Fallaanaa(spoonbill) keessaa tokko yoo ta’u, isaan keessaa inni guddaan gosa lama: ibis gurraacha, fi kan dhorkamaa dha.ibis, isaanis simbirroota bishaan keessaa yaa’anii fi Qoffee isaanii dheeraa, haphii fi gara gadiitti qaxxaamuree jiru.Akkasumas miila dheeraa, naannoo ho’aa golaaduu(heemisifeerii) kaabaa fi kibbaa keessatti argama.

Bifa Gosa Gosa lubbuu qaban
Threskiornis molucca - Perth.jpg</img> Threskiornis G.R. Gray, 1842
 • Ibis qulqulluu Afrikaa, Threskiornis aethiopicus
 • Malagasy qulqulluu ibis, Threskiornis bernieri
 • Ibis adii Awustiraaliyaa, Threskiornis molucca/moluccus [note 1]
 • Ibis morma qoree qabu, Threskiornis spinicollis
 • † Reunion ibis, Threskiornis solitarius ( kan bade ) .
 • Ibis mataa gurraacha, Threskiornis melanocephalus
Indian Black Ibis Pseudibis papillosa by Dr. Raju Kasambe DSCN2445 (26).jpg</img> Pseudibis Hodgson, 1844
 • Ibis hidhii diimaa qabu, Pseudibis papillosa
 • Ibis garba adii, Pseudibis davisoni
 • Ibis guddaa, Thaumatibis gigantea jedhamuun beekama
Hermit Ibis in Vienna Zoo on 2013-05-14.png</img> Geeronticus Wagler, 1832
 • Ibis rifeensa mataa kaabaa, Geronticus eremita
 • Kibbaa rifeensa mataa, Geronticus calvus
Nipponia nippon.jpg</img> Nippooniyaa Reichenbach, 1850
 • Ibis kan qabu, Nipponia nippon
Hadeda Ibis Portrait, crop.jpg</img> Boostriikiyaa G.R. Gray, 1847
 • Ibis zayitii, Bostrychia olivacea
 • Saawu Toomee ibis, Bostrychia bocagei
 • Ibis harma tuqaa qabu, Bostrychia rara
 • Hadada ibis, Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo
 • Wattled ibis, Bostrychia karunkulaataa jedhamuun beekama
Wildlife in and around Reserva Laguna Nimez in El Calafate, Argentina - there is some uncertainty here amongst some authorities- is this the Black Faced Ibis (Theristicus melanops) - OR - the (24560030193).jpg</img> Teeristikaas Wagler, 1832
 • Plumbeous ibis, Theristicus caerulescens jedhamuun kan beekamu
 • Ibis kan morma buff-buff, Theristicus caudatus jedhamuun beekamu
 • Ibis fuula gurraacha, Theristicus melanopis
 • Ibis Andees, Theristicus branickii jedhamuun beekama
Cercibis oxycerca Tarotaro Sharp-tailed Ibis (6288776691).jpg</img> Cercibis Wagler, 1832
 • Ibis funyaan qara qabu, Cercibis oxycerca
Green Ibis (Mesembrinibis cayennensis) (30903118634).jpg</img> Mesembrinibis J.L. Peters, 1930 Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso
 • Ibis magariisaa, Mesembrinibis cayennensis jedhamuun beekama
Bare-faced Ibis (Phimosus infuscatus) (28370845522).jpg</img> Fiimoos Wagler, 1832
 • Ibis fuula qullaa, Phimosus infuscatus
American White IbisII.jpg</img> Yudoosiimos Wagler, 1832
 • Ibis adii Ameerikaa, Eudocimus albus
 • Ibis diimaa, Eudocimus ruber
Plegadis chihi -California, USA-8.jpg</img> Plegadis Kaup, 1829
 • Ibis ibsaa, Plegadis falcinellus jedhamuun beekama
 • Ibis fuula adii qabu, Plegadis chihi
 • Puna ibis, Plegadis rigway, Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo
Lophotibis cristata -Bronx Zoo-8.jpg</img> Loofootibiis L. Reichenbach, 1853
 • Madagaaskaar ibis, Lophotibis cristata jedhamuun beekama
Apteribis sp. (5212794163).jpg</img> Apteribis Olson & Wetmore, 1976 Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo
 • A. glenos Olson & Wetmore, 1976 Molokai balali’uu hin dandeenye ibis
 • A. brevis Olson & James, 1991 Maui balali’uu hin dandeenye ibis