Koyyaanee

Wikipedia irraa

Koyyaanee  (Ingiliffaan: Ibis),simbirroota bishaanii maatii Abbaa Fallaanaa(spoonbill) keessaa tokko yoo ta’u, isaan keessaa inni guddaan gosa lama: ibis gurraacha, fi kan dhorkamaa dha.ibis, isaanis simbirroota bishaan keessaa yaa’anii fi Qoffee isaanii dheeraa, haphii fi gara gadiitti qaxxaamuree jiru.Akkasumas miila dheeraa, naannoo ho’aa golaaduu(heemisifeerii) kaabaa fi kibbaa keessatti argama.

Bifa Gosa Gosa lubbuu qaban
</img> Threskiornis G.R. Gray, 1842
 • Ibis qulqulluu Afrikaa, Threskiornis aethiopicus
 • Malagasy qulqulluu ibis, Threskiornis bernieri
 • Ibis adii Awustiraaliyaa, Threskiornis molucca/moluccus [note 1]
 • Ibis morma qoree qabu, Threskiornis spinicollis
 • † Reunion ibis, Threskiornis solitarius ( kan bade ) .
 • Ibis mataa gurraacha, Threskiornis melanocephalus
</img> Pseudibis Hodgson, 1844
 • Ibis hidhii diimaa qabu, Pseudibis papillosa
 • Ibis garba adii, Pseudibis davisoni
 • Ibis guddaa, Thaumatibis gigantea jedhamuun beekama
</img> Geeronticus Wagler, 1832
 • Ibis rifeensa mataa kaabaa, Geronticus eremita
 • Kibbaa rifeensa mataa, Geronticus calvus
</img> Nippooniyaa Reichenbach, 1850
 • Ibis kan qabu, Nipponia nippon
</img> Boostriikiyaa G.R. Gray, 1847
 • Ibis zayitii, Bostrychia olivacea
 • Saawu Toomee ibis, Bostrychia bocagei
 • Ibis harma tuqaa qabu, Bostrychia rara
 • Hadada ibis, Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo
 • Wattled ibis, Bostrychia karunkulaataa jedhamuun beekama
</img> Teeristikaas Wagler, 1832
 • Plumbeous ibis, Theristicus caerulescens jedhamuun kan beekamu
 • Ibis kan morma buff-buff, Theristicus caudatus jedhamuun beekamu
 • Ibis fuula gurraacha, Theristicus melanopis
 • Ibis Andees, Theristicus branickii jedhamuun beekama
</img> Cercibis Wagler, 1832
 • Ibis funyaan qara qabu, Cercibis oxycerca
</img> Mesembrinibis J.L. Peters, 1930 Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso
 • Ibis magariisaa, Mesembrinibis cayennensis jedhamuun beekama
</img> Fiimoos Wagler, 1832
 • Ibis fuula qullaa, Phimosus infuscatus
</img> Yudoosiimos Wagler, 1832
 • Ibis adii Ameerikaa, Eudocimus albus
 • Ibis diimaa, Eudocimus ruber
</img> Plegadis Kaup, 1829
 • Ibis ibsaa, Plegadis falcinellus jedhamuun beekama
 • Ibis fuula adii qabu, Plegadis chihi
 • Puna ibis, Plegadis rigway, Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo
</img> Loofootibiis L. Reichenbach, 1853
 • Madagaaskaar ibis, Lophotibis cristata jedhamuun beekama
</img> Apteribis Olson & Wetmore, 1976 Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo
 • A. glenos Olson & Wetmore, 1976 Molokai balali’uu hin dandeenye ibis
 • A. brevis Olson & James, 1991 Maui balali’uu hin dandeenye ibis