Jump to content

Koyaa

Wikipedia irraa
Koyaa

Koyaan gosa kompiitara socho'aa yeroo baayyee kiiloo giraama 1 hanga 3 (paawundii 2 hanga 7) ulfaatu yoo ta'u, kompiitara matayyaa xiqqaa imalaaf mijatudha. Baachuuf salphaa fi umurii baatirii gara sa'aatii 4 hanga 8 kan qabuu fi meeshaa gatii madaalawaa ta'edha.

Laaptooppiin tokko yoo Core i5 ykn i7 qabaate dandeettii gaarii qabaata.