Jump to content

Kichuu Cinoo

Wikipedia irraa
The axillary buds are highlighted in yellow.
Kichuu cinoo

Kichuun cinoo wanta cina qaama orgaanizimii ykn seelii irratti biqiluun booda damee (biqiloota keessatti) ykn orgaanizimii of danda'aa kan bakka baalli dulloomaa jirma isaa wajjin itti maxxanutti guddatuun mutaa uumuu danda'a.