Jump to content

Kibxata

Wikipedia irraa

Kibxata torban keessaa guyyaa lammaffaa yoo ta’u, Wiixata booda fi Roobii dura. guyyaan kuniis kutaa oromiyaa keessatti maqaalee akka: lammaffoo, salaasaa, faca'aa ,Ayaana sanyii fikkf beekama.