Kerala Blasters FC

Wikipedia irraa

Kilabiin kubbaa miilaa Kerala Blasters (Kerala Blasters Football Club) (maalaayilaam pronunciation: [keːɾaʹa blaːsṯṯeːsə]), yeroo baay'ee (The Blasters) jedhamee waamama, kilabii kubbaa miira Indiyaa Kochi, Keeraalaa keessatti argamu, kan Liigii Super Indiyaa, sadarkaa olaanaa kubbaa miillaa Indiyaa keessatti dorgomuudha. Kilabichi kan hundeeffame Caamsaa 2014 yeroo jalqabaaf Liigicha Super Indiyaa keessatti ture.

Kilabichi tapha isaanii isa jalqabaa Onkoloolessa 13, 2014 irratti taphatanii turan, NorthEast United irratti 1 0'n mo'atan. Blasters'n yeroo sadii dorgommii Super League Indiyaa keessatti dorgomtoota lammaffaa ta'anidha. Jalqaba bara 2014tti dorgommii xumuraa keessa seenan, yeroo miidhamtootaan galma erga galfatanii booda ATK'n 1 0'n mo'atan. Bara 2016tti, ammas ATK'n 4103'n mo'amaniiru, yeroo kanatti karaa adabbii xumuraatiin. Kilabichi bara 2022tti yeroo sadaffaaf xumura irratti kan hirmaate yoo ta'u, Haayideraabaad FC'n ammoo karaa adabbii 3 tti mo'amaniiru. Blasters'n Istaadiyeemii Jawaharlal Nehru Kochii keessatti taphoota mana isaanii taphatu. Erga kilabichi hundeeffamee kaasee ji'oota hedduu keessatti, Kerala Blasters'n lakkoofsa namoota liigicha irratti hirmaatan hunda caalu qabataniiru, yeroo hunda tapha tokko keessatti daawwattoota 30,000 ol hawwachaa turan. Blasters'n ollaa isaanii Kibba Hindii kan ta'an Bengaluru FC fi Chennaiyin FC waliin dorgommii kan qabu yoo ta'u, isaan waliin dorgomtoota Kibba Hindiitti Derby irratti hirmaatu.

Blasters kilaboota Eeshiyaa keessatti bal'inaan deeggaraman keessaa isa tokko yoo ta'u, kilaboota kubbaa miilaa ardichaa keessaa miidiyaa hawaasummaa guddaa hordofaa jiru keessaa isa tokko qaba. Kilabichi garee deeggartoota isaanii kan Maanjaappaadaa jedhamu dabalatee, garee deeggaran isaanii kan beekamu yoo ta'u, garee michoota Eeshiyaa keessaa sagalee guddaa fi miira ho'aa qabu keessaa isa tokko ta'uun beekamtii argateera. Mallattoon kilabichaa re'ee kubbaa miilaa qabatee kan agarsiisu yoo ta'u, kunis hariiroo cimaa Keeraalaa ispoortii wajjin qabdu agarsiisa. Meeshaan aadaa kilabichaa mallattoo halluu diimaa fi cuquliisaa kan qabu yoo ta'u, halluu fi eenyummaa kilabichaa isa jalqabaa kan ta'e halluu adii fi cuqulii dha.