Jaha

Wikipedia irraa
Jaha sirna barreffama saaphaloon

6 ( ja'a ) lakkoofsa uumamaa 5 itti aanuu fi 7 dursee jiruudha . Lakkoofsa koompoozitii fi lakkoofsa mudaa hin qabne isa xiqqaadha .