Jump to content

Inershiyaa(Luujee)

Wikipedia irraa

Inershiyaan ykn Luujeen amala qaamolee humni alaa bakka hin jirreetti; qaamolee kanneen boqonnaa irra jiran boqonnaan jiraachuu itti fufuu fi kanneen sochii wal fakkaatuun sochoo’anis sochiiisaanii itti fufuuf qabanii yookiin mormii jijjiirama haala sochii isaanii irratti taasifamuufqabanii dha.

Luujeen amala ijoo wantoota ykn wantoota ulfaatina qaban hundaati.