Hormoonii

Wikipedia irraa
Caasaa keemikaalaa hormoonii Epinephrine (adrenaline) .

Hormooniin ykn bodhaanboonnii ykn Waciba keemikaalota xannachoota addaatiin uumamaniifi oomishamanii sochii lubbiyyoofi qaamolee murtaa’oo qindeessuufi to’atuudha. Xannachoonnii addaa kun xannachoota ujummoo maleeyyii jedhamuun beekamu.