Hara nam-tolchee

Wikipedia irraa

Haroon nam-tolchee laggeen gurguddoo irratti namoonni hidhaa laga irratti ijaaruun bishaan baay’inaan akka kuufamu godhuun hara uumamudha. Harri nam-tolchee kunniinis, humna elektiriikii maddisiisuuf, bishaan dhugaatiif, horsiisa qurxummiif, qotiisa jallisiif, geejjibaa fi tajaajila bashannanaa kennuun guddina misooma dinagdee keessatti gumaacha guddaa qabu.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]