Bisha meetaa

Wikipedia irraa
(Halkoohurrisaa irra kan qajeele)
Meerkurii ykn Meetii-gaanfuree

Bisha meetaa ykn meerkikuriin Wahiyyoo keemistrii keessatti argamudha .