Jump to content

Giingisuu

Wikipedia irraa

Giingisuu jechuun dubbii dubbachuuf rakkachuu ykn walitti fufinsaan dubbachuu dadhabuudha. Namni giingisu waan jechuu deemu ni beeka garuu jechuu dadhaba. jecha tokkicharra deddeebi'uu ykn dheereysuu ykn jiddutti dubbachuu dhaabuudha.