Jump to content

Garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Yugoslavia

Wikipedia irraa

Gareen kubbaa miilaa biyyoolessaa Yugoslavia Template:Efn kubbaa miilaa waldaalee idil-addunyaa irratti Yugoslavia bakka bu'ee taphate.

Gareen kun irra caalaa Mootummaa Yugoslavia waraana duraa fi waraana boodaa SFR Yugoslavia bakka bu'us, irra deddeebiin adda addaa mootummaa kubbaa miilaa keessatti sirnaan hundeeffame, kanneen keessaa:

  • Mootummaa Sarboota, Kirooshiyaa fi Islooveenoota (1918–1929) .
  • Mootummaa Yugoslavia (1929–1945) .
  • Yugoslavia Federaalaa Dimookiraatawaa (1945) .
  • Rippabiliika Ummata Federaalaa Yugoslavia (1945–1963) .
  • Rippabiliika Federaalaa Sooshaalistii Yugoslavia (1963–1992) .

Dorgommii idil-addunyaa irratti milkaa'ina argateera, waancaa addunyaa FIFA bara 1930 fi 1962 irratti walakkaa xumuraa Template:Efn gaheera . Bara 1992, yeroo waraana Yugoslavia, gareen kun akka qaama qoqqobbii Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Yugoslavia irratti kaa'etti dorgommii idil-addunyaa irraa addaan cite.