Garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Maaleeziyaa

Wikipedia irraa

Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Maaleeziyaa (Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia) kubbaa miilaa idil addunyaa irratti Maaleeziyaa bakka bu'ee kan taphatu yoo ta'u Waldaa Kubbaa Miilaa Maaleeziyaatiin kan to'atudha . Gareen biyyaalessaa kun garee kubbaa miilaa biyyoolessaa Maalaayaa kan hin hojjenne kan dhaabbata Maaleeziyaa dura ji'a tokko dura dorgommii Merdeka bara 1963f hundeeffame bakka bu'ee FIFAn beekamtii argateera. Gareen kun akka ofiisaatti maqaa ijoollee Harimau Malaya jedhu kan moggaafame yoo ta'u kunis Tiger Malayaa eeruun . Taphataan duraanii Mokhtar Dahari seenaa idil addunyaa keessatti goolii galchuudhaan sadarkaa olaanaa qaban keessaa tokko.

Garee gareewwan 4 (sadan hafan Singaapoor, Veetnaam fi Taayilaandi) Kibba Baha Eeshiyaa tokkoon tokkoon isaanii yoo xiqqaate al tokko Shaampiyoonaa AFF injifatan, al tokko injifachuun, Maaleeziyaan garuu naannoo isaaniitiin alatti injifannoo a bara 1974 tapha Eeshiyaa irratti nadhii injifate . Olompikii Gannaa al tokko fi waancaa AFC Eeshiyaa afur irratti hirmaachuu isaatiin gareen kun sadarkaa garee bira darbee tarkaanfatee hin beeku.

Waltajjii idil-addunyaa irratti mormitoonni gurguddoon Maaleeziyaa ollaa teessuma lafaa ishee – Indooneezhiyaa, Singaapoor, fi Taayilaandi – taphoota darban oomishamanii fi keessumaa, taphoota Indooneezhiyaa hirmaachise kanneen keessaa dhimma siyaasaa fi hawaasummaa wajjin walsimu baay’ee ho’aa ta’uu ishee, maqaa ' Nusantara Derby ' jedhamuun moggaafame. . Dorgommiin Kaamboodiyaa waliinis guddachaa ture, “The Koupreys” erga Shaampiyoonsi AFF jalqabee tapha taphatan hunda irratti Maaleeziyaa waliin injifachuuf yaalan .

Bara 2020 irraa eegalee Maaleeziyaan abdii garee kubbaa miilaa biyyaalessaa ishee deebisee jiraachisuuf jecha taphattoota biyya alaa fi uumamaa ta'an dirree seenuun ishee dabalaa dhufeera.