Garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Hindii

Wikipedia irraa

Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Hindii kubbaa miilaa idil-addunyaa irratti Hindii bakka bu'ee kan hojjetu yoo ta'u, Federeeshinii Kubbaa Miilaa Hindii Guutuu (AIFF) tiin kan bulfamudha.

Gareen kun garee Kibba Eeshiyaa keessaa isa gaarii ta'ee kan ilaalamu yoo ta'u, bara 1951 fi 1962 tapha Eeshiyaa irratti meedaaliyaa warqee lama kan argate yoo ta'u, bara 1956 Olompikii Gannaa irratti ammoo sadarkaa 4ffaa ba'eera. Hindiin waancaa addunyaa FIFA irratti hirmaattee hin beektu, biyyoonni garee dorgommii isaanii keessa jiran kaan hundi erga ofirraa ba'anii booda waancaa addunyaa bara 1950f akka durtiitti darbanis. Haa ta'u malee Indiyaan osoo dorgommiin kun hin jalqabin ofirraa baate. Gareen kun yeroo afur waancaa Eeshiyaa AFC, shaampiyoonaa kubbaa miilaa olaanaa Eeshiyaa irratti hirmaatee bara 1964 sadarkaa lammaffaa ta'uun xumureera. Hindiin dorgommii kubbaa miilaa naannoo olaanaa Kibba Eeshiyaa keessatti Shaampiyoonaa SAFF irrattis hirmaatti . Bara 1993 erga jalqabamee as yeroo sagal rikoordii dorgommii kanaa injifataniiru.

Jaarraa 21ffaa keessatti injifannoo Shaampiyoonaa SAFF cinaatti Indiyaan bara 2007 fi 2009 waancaa Nehru Cup injifatteetti. Hindiin bara 2008 AFC Challenge Cup, gareen kun garaagarummaa waggoota 27 booda waancaa Eeshiyaaf darbe.