Gaara Tataa'oo

Wikipedia irraa
Hanging Hills of Connecticut (Metacomet Ridge range); upfaulting (horst) mirgaa irraa gara bitaa mul'ata.
Babbaqaqiinsa lafaa kallattii dalgaa kan

Garreen Tataa'oon jechuun gaaraa lafaa dhooqaa jiddutti argamuu fi kan sababa babaqaqinsa lafaatiin uumameedha.