Jump to content

Fiiniksii

Wikipedia irraa
Fakkii fooniksii kan Friedrich Justin Bertuch (1806) .

Fooniksii, ykn Risaa Laboobaa, akkuma agaa dhageetti Giriikii keessatti waamamu, warra peershiyaa birattis qannus  jedhamuun beekama; Allaattii ajaa'ibaa yeroo baayyee of haaromsitudha. Daaraa qaama isaa  gubatee jiru irraa dhalata. Galmee seenaa keessatti, fooniksiin yeroo tokko tokko Impaayera Roomaa kan agarsiisu, yeroo kaan immoo falaasama keessatti deebi’ee dhalachuu kan agarsiisu, yeroo kaan immoo du’a booda deebi’ee dhalachuu kan agarsiisu ta’uu ni arganna.