Jump to content

Farda galaanaa

Wikipedia irraa
Fardi galaanaa lafee qabu H. histrix kan Tiimoor Bahaa irraa dhufe funyaan isaa kan qabachuu danda’uun koraalli lallaafaa qabate

Fardi galaanaa (akkasumas farda galaanaa fi farda galaanaa jedhamee barreeffame) gosoota qurxummii galaanaa xixiqqoo 46 gosa Hippocampus keessa jiran keessaa kamiyyuudha. "Hippocampus" jecha Giriikii durii hippókampos ( ἱππόκαμπος irraa kan dhufedha</link> ), ofii isaatii híppos ( ἵππος</link> ) hiikni isaa "farda" fi kámpos ( κάμπος</link> ) hiikni isaa "bineensa galaanaa" ykn "bineensa galaanaa" jechuudha. Having a head and neck suggestive of a horse, fardeen galaanaa akkasumas hidhannoo lafee kutaa, dhaabbii qajeelaa fi funyaan qabachuu qaxxaamuraa qabu. Qurxummii tuuboo fi sangoota galaanaa ( Phycodurus fi Phyllopteryx ) waliin maatii Syngnathidae .