Faqqee dhonoqqoo (Ctenophora)

Wikipedia irraa
?Faaqqee Dhonoqoo

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldoota
Murna: Dhoqmacureeyyii

unranked regnum

Ctenophora gosa bineensota lafee hin qabne galaanaa qofa ta’aniidha. Ctenophora jechuun “Baattuu filaa” jechuudha. Isaanis yeroo baayyee Faaqqee dhonoqoo jedhamuunis beekamu.