Fan Bingbing

Wikipedia irraa

Fan Bingbing (Afaan Chaayinaa: 范冰冰, dhalattee 16 Adoolessa 1981) taphattuu Chaayinaa ti. Bara 2013 hanga 2017tti bara 2006 irraa eegalee waggaa waggaan sadarkaa 10ffaa irratti erga argamtee booda tarree namoota beekamoo 100 Foorbis Chaayinaa keessatti nama beekamaa kaffaltii olaanaa argatte ta'uun hammatamte.

Hojiin Fan jalqabaa sinimaa fi televijiinii Baha Eeshiyaa keessatti yoo ta'u, keessumaa diraamaa walduraa duubaan My Fair Princess (1998–1999) keessatti mul'ateera. Boqonnaan ishee fiilmii Cell Phone (2003) jedhuun kan dhufe yoo ta'u, kunis fiilmii Chaayinaan bara kanaa galii guddaa argattedha. Itti fuftee fiilmiiwwan Chaayinaa hedduu keessatti hirmaattee jirti, isaanis Lost in Beijing (2007), Buddha Mountain (2011) fi Double Xposure (2012) dabalatee. Fiilmii I Am Not Madame Bovary (2016) mata duree ta'uu isaatiin, Faan badhaasa Feestivaala Fiilmii Farda Warqee, Feestivaala Fiilmii Idil-addunyaa Tookiyoo, Feestivaala Fiilmii Idil-addunyaa San Sebastián fi badhaasa Golden Rooster irraa argateera. Gaheen fiilmii biyya alaa isheen fiilmii Faransaay Stretch (2011), fiilmii Kooriyaa My Way (2011), fiilmii superhero Ameerikaa X-Men: Days of Future Past (2014) fi fiilmii Hong Kong-Chaayinaa-Ameerikaa Skiptrace (2015) dabalata. .