Jump to content

Elektiroonii

Wikipedia irraa

Elektirooniin ykn mandiiqa(mandisoo(electric)+ mitiqa(move)) (e − yookaan β − ) Suudoo sheelii keessatti kan argamuufi niwukilasiitti kan marsuu dha. Chaarjiin isaa neegaativii dha. Chaarjiin sadhaatawaan elektiroonii -1 dha. Chaarjiin elektiroonii kun koloombiin -1.602×10-19 dha. Hangi elektiroonii giraamaan 9.11×10-28 yummuu ta’u, yuuniitii hanga atoomaawaan (YHA) 0.00055 dha.