Eeynaba

Wikipedia irraa

eeynaba gaalee eeynaba ( Vitis spp.) ti. Zabiibii, fi daadhii wayinii kana irraa hojjechuun ni danda’ama; Yookaan immoo qamadii nyaatamu. eeynaba diimaa, diimaa, adii ykn magariisa ta’uu danda’a . eeynaba fayyaa fi umurii namaatiif baayyee gaarii dha.